RTV794

RTV794 Lokale omroep Heerde en Epe

advertentie
Geschreven door Redactie VIJMG
22 april 2024 22:45


Omroepen Samen sterk verder
Foto: Omroepen Samen sterk verder

Afgelopen week is één van de laatste stappen gezet in de samenwerking tussen RTV794 en VoorsVeluwezoom. Naast de samenwerking op redactieniveau en TV-kanaal is nu ook de samenwerking omgezet naar een gezamenlijk nieuwssysteem en gedeeld bestuur. Hiermee wordt verder voorgesorteerd op de vorming van de streekomroep.

In het afgelopen jaar heeft de redactionele samenwerking tussen de lokale omroepen RTV794 en VoorsVeluwezoom steeds verder vorm gekregen. Ook bestuurlijk werd de samenwerking intenser. Toen het bestuur van VoorstVeluwezoom afgelopen jaar geen nieuwe bestuursleden kon vinden hebben een aantal bestuursleden van RTV794 zich per 1 januari beschikbaar gesteld voor het bestuur van VoorstVeluwezoom. In maart deed zich een grote storing voor waarbij de website van VoorstVeluwezoom verloren is gegaan.

“Het was voor de beide omroepen een goed moment om de overstap te maken naar hetzelfde nieuwsinformatiesysteem” aldus voorzitter Gert Foekens. “De werkwijze was al vergaand afgestemd. Door nu gebruik te maken van het zelfde nieuwsinformatiesysteem zijn vrijwilligers uitwisselbaar geworden en kan er efficiënter worden gewerkt. Naast het zelfde nieuwsinformatiesysteem wordt ook al steeds meer programmaformats en programma’s uitgewisseld op de radio”.

Bij RTV794 is het laatste jaar veel tijd besteed om belangrijke documenten zoals medewerkers-overeenkomst, huishoudelijk reglement, PBO-reglement, statuten weer bij de tijd te brengen. Een logische stap om dit ook gelijk te gaan trekken bij VoorstVeluwezoom.

“Het ineenschuiven van de omroepen past in de ontwikkeling van een streekomroep voor de plaatsen Brummen, Epe, Heerde, Voorst, Zutphen en Apeldoorn. In gesprekken met de colleges van Brummen, Epe, Heerde en Voorst is vooral naar voren gekomen dat de colleges het van belang vinden dat de lokale kleur behouden kan blijven binnen de streekomroep. Voorbeelden hiervan zijn aandacht voor streektaal, lokale gebruiken en evenementen. Voor ons als omroepen RTV794 en VoorstVeluwezoom is duidelijk dat de nieuwsvoorziening vanuit het stadse er anders uitziet dan de nieuwsvoorziening vanuit het plattelandse zullen we maar zeggen.

We zien het dan ook als grote opdracht om de huidige samenwerking tussen lokale omroepen met culturele, maatschappelijke, geestelijke en sportorganisaties niet verloren mag gaan, maar zelfs verder lokaal verstevigd zal moeten worden. RTV794 en VoorstVeluwezoom hebben door nu ook hetzelfde nieuwsinformatiesysteem te gebruiken weer een forse stap gezet. Hierdoor kan de focus steeds meer komen te liggen op het nieuws zelf. Jammer is alleen dat de financiën het niet toelaten om een medewerker permanent aan te stellen zodat we ook “zwaardere” journalistieke onderwerpen kunnen aanpakken zoals het financiële ravijnjaar 2026 voor de gemeenten, de bouwopgave voor de gemeenten, de opvangopgave voor de gemeenten. Een mooie uitdaging om te bezien of we dit op niet al te lange termijn ook kunnen regelen.

Als voorzitter ben ik trots op wat er door de huidige vrijwilligers wordt gepresteerd.” aldus voorzitter Gert Foekens


Brummen Heerde Epe Voorst Nieuws 

rtv794 voorstveluwezoom website nieuws informatiesysteem 
 
  • rtv794 TV
  • RTV794 Live Radio
advertentie